Park Wodny Redzikowo

Park Wodny Redzikowo

Słupsk

FitProfit / FitSport / FitProfit Dziecko / FitSport Dziecko

Dostępne atrakcje

  • Basen, Siłownia, Sauna

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA KARTY PRACOWNIK / OSOBA TOWARZYSZĄCA

  • Użytkownik może skorzystać z jednej wybranej usługi dziennie.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Obiekt z usługami dla dzieci.

Strona www obiektu

www.parkwodnyredzikowo.pl

Chcesz więcej?

Zobacz pełną ofertę atrakcji dostępnych z kartą FitProfit lub FitSport w Twojej urlopowej destynacji lub miejscu zamieszkania.

Dziękujemy!

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019r.