Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty świadczące usług pocztowe, kurierskie, rachunkowe.
 • Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych.
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Uczestnik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora w następujący sposób: listownie na adres: ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, przez e-mail: iod@vanitystyle.pl lub przez formularz kontaktowy pod adresem: www.vanitystyle.pl/prywatnosc.
 • Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Na podstawie danych osobowych Uczestnika Administrator nie dokonuje profilowania.
 • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

* - pola wymagane

W razie problemów prosimy o kontakt: konkurs@centralnerozgrzewanie.pl