Jak zdobyć kartę

Twoja firma jeszcze nie uczestniczy w programie fitprofit lub fitsport, a ty jesteś zainteresowana/y naszą ofertą? Wypełnij poniższy formularz.

Nagrody czekają!

Po przystąpieniu firmy do programu sportowego FitSport lub FitProfit wszystkie osoby, które będą miały aktywną kartę w terminie przewidzianym w konkursie „Podkręć Centralne Rozgrzewanie” i wypełnią zadanie konkursowe, będą mogły walczyć o atrakcyjne nagrody!

Podaj swoje imię i nazwisko
Podaj nazwę firmy, w której pracujesz

Administrator danych
VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
telefonicznie: 22 371 50 72
Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym
Podstawy prawne przetwarzania
Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo dostępu do danych
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu:
http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc”

* - Pola wymagane

FitProfit lub FitSport to programy skierowane do firm zatrudniających min. 5 pracowników. Nie prowadzimy sprzedaży kart FitProfit lub FitSport dla osób indywidualnych. Koszt jednostkowy karty jest uzależniony od liczby pracowników przystępujących do programu oraz od sposobu finansowania Programu.

Dziękujemy!

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019r.