Get a card

Your company does not offer FitProfit or FitSport cards for its employees, but you are interested in getting your card? Fill out the form below and let us help you get your card, so you could live amazing moments and discover new attractions during your summer holidays and in your everyday life.

Get a card and win our prizes

What is your name and your surname
What's the name of your company

Administrator danych
VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
telefonicznie: 22 371 50 72
Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym
Podstawy prawne przetwarzania
Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo dostępu do danych
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu:
http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc”

* - Pola wymagane

FitProfit and FitSport schemes are addressed to companies with at least five (5) employees. We do not sell FitProfit or FitSport cards to individuals. The unit cost of the card depends on the number of employees joining the scheme and the financing method for the FitProfit or FitSport scheme.

Dziękujemy!

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019r.