Aquapark Milenium Spa

Kołobrzeg

FitProfit / FitSport

Dostępne atrakcje

  • Basen

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA KARTY PRACOWNIK / OSOBA TOWARZYSZĄCA

  • Użytkownik może skorzystać z jednego wybranego pakietu dziennie.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Obiekt z usługami dla dzieci.

Strona www obiektu

www.sport.kolobrzeg.pl

Chcesz więcej?

Zobacz pełną ofertę atrakcji dostępnych z kartą FitProfit lub FitSport w Twojej urlopowej destynacji lub miejscu zamieszkania.

Dziękujemy!

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019r.